Politica de Confidențialitate

Conform Regulamentului UE 679/2016, in vigoare de la data de 25 mai 2018 (Regulamentul general privind protectia datelor – GDPR), prin ”date cu caracter personal” înțelegem informațiile privind o persoană fizică, identificată sau identificabilă („persoană vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. În cadrul website-ului www.genizz.ro, puteți vizita mai multe pagini web și aveți acces la informații, fără să vi se ceară completarea cu date personale a anumitor câmpuri.

În cazul în care doriți să beneficiați de unul sau mai multe din serviciile educaționale puse la dispoziție pe website-ul www.genizz.ro, vi se vor colecta și prelucra doar date cu caracter personal oferite conștient de către dumneavoastră, fără a fi obligat. Prin completarea formularului vă veți da consimțământul referitor la acceptarea politicilor de confidențialitate, acțiune prin care acceptați ca datele pe care le oferiți să fie prelucrate în scopul de a vă presta servicii educaționale.

Prin interacțiunea cu website-ul www.genizz.ro, vă oferiți acceptul pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopurile menționate în prezentul document. Informațiile cu caracter personal pe care le furnizați în momentul în care comandați un serviciu educațional online, prin telefon sau prin e-mail (nume, prenume, telefon, e-mail, numele copilului) sunt înregistrate în baza de date și prelucrate doar în măsura în care ați oferit aceste informații lipsiți de orice constrângere și ați fost informați în prealabil.

Website-ul www.genizz.ro nu își asumă răspunderea pentru informațiile și datele cu caracter personal incorecte sau inexacte pe care le furnizați. Dacă vor exista suspiciuni cu privire la autenticitatea acestora, ne rezervăm dreptul de a anunța autoritățile competente și în măsură pentru investigare, supraveghere și control.
 
Aveți următoarele drepturi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare:

  • Dreptul la informare: – să fiți informat cu privire la datele cu caracter personal colectate și prelucrate, scopul și durata prelucrării, temeiul juridic care stă la baza prelucrarii datelor personale (inclusiv eventualele consecințe în cazul neconformării), precum și dreptul de a depune o plângere unei autorități de supraveghere,
  • Dreptul de acces: – să obțineți informații despre datele personale deținute de către operatorul de date cu caracter personal, inclusiv sursa acestor date, dacă sursa este alta decât persoana vizată,
  • Dreptul la rectificare: – să solicitați corectarea oricăror informații personale incorecte, inexate, incomplete, învechite sau inutile,
  • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”): – să solicitați ștergerea datelor personale și neprelucrarea lor pe mai departe, atunci când prelucrarea datelor nu mai este necesară sau a fost făcută ilegal (cu excepția situațiilor prevăzute de legislația națională sau europeană),
  • Dreptul la restrângerea prelucrării: – să solicitați restrângerea prelucrării datelor personale în anumite cazuri, în totalitate sau în parte, temporar sau permanent, precum și să anulați această restricționare,
  • Dreptul la portabilitatea datelor: – să solicitați și să primiți datele cu caracter personal intr-un format structurat, care poate fi citit automat, dacă este posibil din punct de vedere tehnic;
  • Dreptul la opoziție: – să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal, cu excepția cazului când există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor și libertăților personale sau a cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

Prin utilizarea website-ului www.genizz.ro, vă oferiți acordul cu privire la prezenta Politică de confidențialitate.